Koti ja koulu

​Hyvät Kotiväet!

Tervetuloa Sompion koulun kotisivujen Koti ja koulu -välilehdelle.  Tämän sivuston alta löytyvät luettavaksenne Kotitiedotteet, joissa Teille kerrotaan mm. ajankohtaisista asioista Sompiosta ja esittelään koulun toimintaa yleisesti. Pyrkimyksenä on saada luettavaksenne joka kuukausi Kotitiedote, mutta aivan täydellä varmuudella tätä ei voida luvata.

Sompiolaisen koululaisen onnistunut kasvun ja oppimisen tukeminen edellyttää mm. riittävän tiivistä ja toimivaa kodin ja koulun yhteistoimijuutta ja vuoropuhelua - ja tämän merkitys Sompion koulussa ymmärretään.

Pyrimme kaikin mahdollisin keinoin pitämään yllä vuoropuhelua Teidän Kotiväkien kanssa ja rohkaisemme myös Teitä olemaan epäröimättä meihin yhteydessä, kun koette siihen vähäisintäkin tarvetta.

Lukuvuoden 2016 - 2017 alussa voimaan astunut opetussuunnitelma korostaa entisestään kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitystä. Aivan uutena toteutetaan kuluvan lukuvuoden aikana kaikilla luokka-asteilla oppilaskohtaiset arvointikeskustelut ns. kolmikantana (= oppilas & huoltaja & luokanvalvoja). Tästäkin asiasta lisätietoa syksyn aikana julkaistavassa Kotitiedotteessa.

Tervetuloa kanssamme yhteistyöhön! Pidetään yhteyttä.

Päivitetty 20.12.2017 klo 14:31