Sompion koulu (luokat 1 - 9)

sompionkoulu.jpg

Koulun toiminta-ajatus

Sompion koulusta lähtevillä nuorilla on tiedollinen, taidollinen ja asenteellinen valmius menestyä edellytystensä mukaisesti muuttuvassa ja uusia mahdollisuuksia luovassa maailmassa.

Kokonaisvaltaisen yksilöllisen kasvatuksen tavoitteena on myös kehittää oppilaan itsetuntemusta ja positiivista minäkuvaa, vastuuta itsestä, muista ihmisistä ja ympäristöstä. Koulun tehtävänä on löytää luovuuden avulla oppilaan vahva alue: Jokainen on hyvä jossakin.

Tuemme nuorten kehitystä koulun antamilla keinoilla yhteistyössä huoltajien ja muiden tahojen kanssa.

Kasvatukselliset painopistealueet

Sompion koulussa painotetaan ilmaisutaitoa ja ylipäätään luovuutta. Se ymmärretään laajasti ja siihen on sitouduttu kaikissa oppiaineissa niin, että se on osa koulun kulttuuria. Rinnakkaisryhmäpainotuksin voidaan joustavalla tavalla ottaa huomioon oppilaiden erityistaipumukset ja -kyvyt. Koulussa toimivat ilmaisu-, liikunta- ja musiikkiluokat. Oppilaat on valittu ilmaisu- ja liikuntaluokalle hakemuksen ja mahdollisen valintakokeen perusteella. Koulun omaleimaisuutta luodaan myös aihekokonaisuus- ja projektiopiskelulla.​

54-liikkuvakoulu_RGB.jpgKiva_koulu_logo.jpgVerso.png

 1.png

Kiitos Teille kaikille osallistumisesta Kodin ja koulun päivään 27.9.2019!

Päivitetty 02.04.2020 klo 15:34