Sompion koulu (luokat 1 - 9)

sompionkoulu.jpg


  Opojen kesäkirje 2022.pdf


Sompion koulu on yhtenäiskoulu eli oppilaita on 1.-9. luokilla. Alakoulu on kaksisarjainen, yhteensä 12 luokkaa. Alakoulussa B-luokat ovat musiikkipainotteisia. Yläkoulussa on musiikin lisäksi painotusluokat ilmaisutaidossa ja liikunnassa. Painotusluokille haetaan erillisen pääsykokeen kautta. Yleisopetuksen lisäksi Sompion yläkoulussa on erityisen tuen pienryhmiä sekä joustavan perusopetuksen luokka (JOPO).

Meillä töitä tehdään sydämellä: Sompiossa välittäminen on tärkeää. Tämä näkyy arjessa oppilaita kohdatessa ja henkilökunnan yhteishengessä. Painotamme hyviä käytöstapoja, harjoittelemme tiimityötaitoja emmekä hyväksy kiusaamista missään muodossa.

Painotamme positiivista pedagogiikka ja tuemme oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä. Oppilas pohtii omia tavoitteitaan, kerää vahvuuksiaan ja onnistumisiaan sähköiseen portfolioon, Vahvuuskansioon. Jokaisella on vahvuuksia ja tavoitteena on oppia luottamaan omiin kykyihin uusien haasteiden edessä.

Meille on tärkeää arjessa pysähtyä kuuntelemaan oppilasta ja osallistaa oppilaita koulun kehitystyöhön. Matkaeväinä Sompiosta oppilaat saavat valmiudet jatko-opintoihin sekä taitoja, joita tarvitaan muuttuvassa maailmassa.


Sompion koulun esittely54-liikkuvakoulu_RGB.jpgKiva_koulu_logo.jpgVerso.png

 1.png

Päivitetty 17.06.2022 klo 13:59