Ympäristöraati

Koulullamme on laadittu kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, joka koostuu niin ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisen kestävyyden tavoitteista. Jokaiselta luokalta valitaan oma ekoagentti, joka pääsee vaikuttamaan ympäristöraadin jäsenenä. Koulussamme toimivien ekoagentien tavoitteena on lisätä koko kouluyhteisön ympäristötietoutta, valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. 

Ekoagenttien vastuulla on myös koulumme sosiaalisen kestävän kehityksen vahvistaminen. Tavoitteenamme on tarjota edellytykset oman hyvinvoinnin luomiseen ja siirtämiseen tuleville sukupolville, mm. huomioimalla hyvät käytöstavat, ottamalla toiset huomioon sekä luomalla positiivista ilmapiiriä.

Savion koulussa on myös aikuistiimi, jonka painopistealueena on kestävä kehitys. Jokaisen luokan vähimmäistehtäviin kuuluu järjestäjien ja luokan paperi- ja kartonkikeräysastioiden organisointi sekä oman vuosiluokan vastuualueen hoitaminen. Jokainen luokka valitsee itselleen oman kestävänkehityksen tavoitteen, jonka toteutumista ekoagentit seuraavat.

​​

Päivitetty 14.07.2021 klo 16:14