Järjestyssäännöt

Savion koulun järjestyssääntöjen laatimiseen ovat osallistuneet oppilaat, huoltajat sekä henkilökunta.  Koulun järjestyssääntöjä käsitellään oppilaiden ikätasoon sopivalla tavalla. Jokainen vuosiluokka työstää lukuvuosittain koulun järjestyssääntöjen pohjalta tarkemmat säännöt.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulun toiminnassa. Opintokäyntien, luokkaretkien ja leirikoulujen kohteisiin voi liittyä järjestyssääntöjen lisäksi erityisiä ohjeita ja sääntöjä. Näistä tiedotetaan tapauskohtaisesti. 

Savion koulun järjestyssäännöt

  1. Noudatan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
  2. Järjestyssäännöt ja ohjeet ovat voimassa kouluaikana koulualueella, koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 
  3. Poistun koulupäivän aikana koulualueelta vain saatuani luvan.
  4. Noudatan koulun aikatauluja.
  5. Käyttäydyn asiallisesti muita kohtaan. 
  6. Annan itselleni ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan. 
  7. En kiusaa, uhkaile tai satuta ketään. Ilmoitan koulun aikuiselle, jos näen kiusaamista, ilkivaltaa tai muuta turvallisuutta vaarantavaa toimintaa.
  8. Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista ja kunnioitan toisten omaisuutta. 
  9. Käytän kännykkää ja muuta teknologiaa opetustilanteissa vain opiskelu- ja työtehtävissä. Muuten pidän mobiililaitteen häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana. En kuvaa toisia tai julkaise toisen kuvaa ilman lupaa.
  10. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun ja työn teon kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

Päivitetty 26.08.2019 klo 09:37