Koulun esittely

portaat.jpgSavion koulu on monimuotoinen, kaikille oppijoille yhteinen koulu. Se on alun perin rakennettu vuonna 1930. Koulua on laajennettu useaan otteeseen vuosien varrella. Koulu sijaitsee Savion juna-aseman läheisyydessä Etelä-Keravalla. 

Savion koulun toiminta-ajatus "Yhdessä oppii elämään" ohjaa koulumme toimintaa. Toiminta-ajatuksen perustana on yhdessä oppiminen, toisen tukeminen ja hyväksytyksi tuleminen. Koulun arjessa oppilaat opiskelevat joustavasti ikäkauden ja edellytysten mukaisissa ryhmissä. Oppilaita kasvatetaan vastuunottoon ja osallisuuteen oman koulun toiminnassa. Tavoitteena on luoda jokaisesta koulupäivästä oppilaille ja koulun aikuisille turvallinen ja myönteinen.

Koulun toiminnassa keskeistä on tasa-arvo, yhteisöllisyys ja oikeus osallisuuteen. Oppilaat opiskelevat joustavissa ryhmissä ikäkauden ja edellytystensä mukaisesti. Opetuksessa korostuu yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät monipuolisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. Koulussa käytetään aktiivisesti sähköisiä oppimismateriaaleja.  Kannettavat tietokoneet ja iPadit ovat jo arkipäivää oppilaiden oppimisen välineenä.

TVT-itsearviointi (DOCX)

Päivitetty 09.07.2021 klo 16:53