Koti ja koulu

​​Kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Yhteisöllinen taso toteutuu koko koulun vanhempainilloissa, vanhempainyhdistysten toiminnan kautta sekä muissa koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

Luokkatasoinen yhteistyö rakentuu luokkakohtaisista vanhempainilloista sekä muusta luokanopettajan ja kotien välisestä yhteistyöstä. Yksittäisen oppilaan kohdalla yhteistyö on oppimiskeskusteluja sekä muuta jatkuvaa yhteydenpitoa opettajien ja huoltajien välillä opiskelun tukemiseksi.

Aktiivisella yhteistyöllä ja huoltajien verkostoitumisella tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä ja lisätään turvallisuutta, osallisuutta ja muita lasten hyvinvointiin vaikuttavia asioita sekä ehkäistään koulukiusaamista.

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutetaan kasvatuskumppanuuden hengessä kunnioittavasti, kuunnellen, luottamuksellisesti ja dialogisesti.

Päivitetty 23.09.2019 klo 17:30