Koulun esittely

IMG_0013.JPG


Koulun esittely

Toimintakulttuurillemme keskeistä on yhdessä tekeminen, lapsilähtöisyys, hyvä oppilaantuntemus ja yhteistoiminnalliset työskentelytavat. Oppimista pyritään viemään mahdollisuuksien mukaan myös ulos luokkahuoneista kohti autenttisia oppimisympäristöjä. Oppilaat työskentelevät pääosin pienissä ryhmissä ja saavat vaikuttaa oman oppimisensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Luokat 1-4 toteuttavat toiminnassaan yhteisopettajamallia, jossa vuosiluokan oppilaita ei ole jaettu kahteen luokkaan, vaan pidetty koko oppilasmäärä yhtenä ryhmänä, jolla on kaksi opettajaa. Tämä tuo mukanaan lukuisia hyviä puolia, mm. joustavat ryhmittelyt sekä opettajien yhteissuunnittelun ja aidon ja vaikuttavan yhdessä tekemisen.

Luokilla 5-9 toteutamme yhteistoiminnallisuutta jakamalla oppilaat neljän hengen kotiryhmiin, joissa he toimivat eri oppiaineiden tunneilla aina 9 viikkoa kerrallaan. Tämän jälkeen luokanopettaja tai -valvoja jakaa heidät uusiin ryhmiin. Ryhmät muodostetaan heterogeenisiksi ja oppilaat arvioivat omien tiimityöskentelytaitojensa kehittymistä läpi vuoden omaan sähköiseen portfolioonsa.

Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussamme toimii erityisen tuen pienryhmää (1K, 3-5K, 6K, 7-8K, 8K ja 9K) joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO) sekä valmistavan opetuksen ryhmä. Luokilla 7.-8. on kuvataide- ja liikuntapainotteiset ryhmät ja 9.-luokalla yksi liikuntapainotteinen ryhmä.


Päivitetty 16.08.2021 klo 10:52