Koulun esittely

Koulun pääperiaate

  • ​Koulumme kehittää opetusta ja oppimista viihtyisässä, virikkeellisessä ja turvallisessa kouluympäristössä.
  • Painotamme oppilaan kykyä suunnitella työtään ja kantaa siitä vastuu.
  • Arvostamme oppilaan yksilöllisyyttä, aktiivisuutta ja sosiaalisuutta.
  • Oppimisemme on tutkivaa ja toiminnallista.
  • Koulumme kehittää toimintaansa ja rooliansa aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhdessä huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

     
Päivitetty 10.04.2018 klo 15:34