Opiskeluhuolto

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.
  

Koululääkäri 

Koululääkärin vastaanotolle aika varataan terveydenhoitajan kautta. Koululääkärin vastuualueena ovat ensimmäisen ja viidennen luokan oppilaille luokkakohtaiset terveystarkastukset sekä lääkäripäivänä tapahtuvat mahdolliset lääkärinhoitoa vaativat tapaturmat ja muut erikseen sovitut asiat. Muut asiat kuuluvat omalääkärille.

Hammashoito

Kaikki oppilaat kutsutaan suun ja hampaiston tarkastukseen 1., 3. ja 5. luokalla.
1.luokalla tarkastuksen tekee suuhygienisti ja tarkastusajat lähetetään kotiin postitse. 3. ja 5. luokalla tarkastuksen tekee hammaslääkäri ja tarkastusajat lähetetään luokan opettajalle. Koululaisia voidaan kutsua hoitoon myös yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuljetusta ei järjestetä tarkastus- ja hoitokäynneille.

Oikomiskäynneille huoltajat huolehtivat lapsensa itse. Hoito keskeytyy, jos käynnit laiminlyödään. Oikomishoidossa olevat käyvät omalla hammaslääkärillä normaalisti vuositarkastuksessa luokan mukana.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on tavattavissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Koulupsykologi auttaa ja tukee, jos oppilaan kehitykseen tai kasvatukseen liittyvät asiat mietityttävät tai ilmenee vaikeuksia. Huoltajat ja opettajat saavat häneltä tutkimus- ja neuvotteluapua mm. seuraavissa asioissa: kouluvalmiuskysymykset, oppimis- ja sopeutumisvaikeudet sekä tunne-elämän vaikeudet.


Koulukuraattori

Koulukuraattori on tavattavissa maanantaisin ja perjantaisin. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilas tarvitsee tukea ongelmatilanteissa tai jos huoltajat ja opettajat tarvitsevat tukea kasvatustehtävässään tai kodin ja koulun yhteistyössä. Koulukuraattorityön tavoitteena on pyrkiä tilanteita jäsentämällä lisäämään oppilaan voimavaroja ja etsimään myönteisiä ratkaisuja. Lapsen etu koulun sosiaalityössä merkitsee sitä, että hänen sosiaaliset ja emotionaaliset tarpeensa huomioidaan ja hän tulee kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

 

 

 

Päivitetty 27.01.2022 klo 10:07