Oppilaskunta

​Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista omassa koulussa sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. 

Oppilaskunnan vaalit järjestetään tammikuussa, jolloin oppilaskunnan hallitukseen valitaan uudet luokkien edustajat seuraavaksi vuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskunnan hallitus järjestää kokouksia säännöllisesti ja tarpeen mukaan.

Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat luokkien tekemät aloitteet. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet vastaavat lukuvuosisuunnitelmaan merkittyjen toimintapäivien suunnittelusta sekä toteuttamisesta ohjaavien opettajien tuella. Lisäksi he tekevät koulutoiminnan parantamiseen tähtääviä aloitteita.

Tämän lukuvuoden teema oppilaskuntatyöskentelyssä on yhteisöllisyyden kehittäminen. Tavoitteena on koulun kaikkien oppilaiden aktivoiminen oppilaskuntatyöhön, hyvän käytöksen taitojen vahvistaminen sekä kiusaamisen ehkäiseminen. 

Päivitetty 12.07.2021 klo 15:49