Monikulttuurisuus

Koulumme on ollut mukana koulutuksellisen tasa-arvon (TASKU) hankkeessa vuodesta 2013 lähtien. Koululla oli ensin taskuopettaja ja nyt myös taskuvastuuopettajia, joiden tehtävänä on levittää kielitietoista, monikulttuurista ja sukupuolisensitiivistä opetusta koululla ja olla tukemassa kielellisistä syistä haasteellisessa asemassa olevia oppilaita, heidän opettajiaan ja huoltajiaan. Tasku-tiimi on järjestänyt myös omakielisiä vanhempainiltoja, Wilman opetustuokioita ja yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa teemapäiviä, mm. rasisminvastaista viikkoa.

Tasku-hankkeessa toimii myös perhe-ohjaaja, jonka tehtävänä on hoitaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Hän voi mm. auttaa, jos lapsella on hankaluuksia käydä koulussa, läksyt ovat usein tekemättä, kirjat ja välineet toistuvasti hukassa, harrastuksia ei ole löytynyt tai lapsella on haasteita kaverisuhteissa.

Vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä perheohjaajaan tai koulun henkilökunta voi myös ohjata perheitä perheohjaajan palveluihin kysymällä ensin huoltajalta tähän luvan.


Päivitetty 09.04.2018 klo 16:26