Ohjeita huoltajille

Uusille oppilaille

Nykyisille oppilaille

Etkö löytänyt etsimääsi? Lisätietoa on Keravan perusopetuksen verkkosivuilla.

 

​​​Ilmoittamisvelvollisuus poissaolosta (Pa 57 §)

Mikäli lapsi sairauden vuoksi joutuu olemaan poissa koulusta, tulee huoltajan heti ensimmäisenä päivänä ilmoittaa asiasta koululle, mieluiten Wilmalla omalle opettajalle. Läksyjä kannattaa kysellä luokkakavereilta.

Mikäli lapsi muusta syystä joutuu olemaan poissa koulusta, tulee huoltajien etukäteen pyytää lupaa opettajalta (1-3 työpäivää) tai rehtorilta (4 päivää tai enemmän). Luvan pyytäminen tapahtuu Wilmassa. Huoltajien tulee myös etukäteen sopia opettajan kanssa poissaolon aikaisista tehtävistä ja valvoa niiden tekemistä. Opiskelu oman poissaolon aikana on kodin vastuulla.

 

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä toimintaa, jolla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.

Oppilashuoltoryhmään kuuluu käsiteltävän asian mukaan joitakin seuraavista opiskeluhuoltoa toteuttavista henkilöistä: terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja ja opiskelijan luokanopettaja tai muu keskeinen opettaja. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan tai huoltajan suostumukseen. 

Koulupsykologin keskeisintä työaluetta on oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvien ongelmien selvittäminen ja ennaltaehkäisy.

Koulukuraattorin tehtävänä on ennalta ehkäistä kouluvaikeuksia ja tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja tervettä kehitystä. 

Kuraattori, koulupsykologi ovat koulullamme useimmiten keskiviikkoisin ja torstaisin ja terveydenhoitaja maanantaista torstaihin klo 9-14. Parhaiten heihin saa yhteyden sähköpostilla tai puhelimitse. 

Perheneuvolan puoleen voi kääntyä lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä pulmissa, perheen jäsenten välisissä ongelmissa tai jos lapsella on sopeutumisvaikeuksia esim. koulussa tai kotona. Keravan perheneuvola, Santaniitynkatu 6, puh. 040 318 2516. 

Oppilaiden hammashuollosta vastaa Keskustan hammashoitola, puhelin 040 318 3242.

 

Välipalakortti

Keskuskoulusta on mahdollisuus ostaa välipalakortti. Tilinumero on FI49 8000 1470 4932 07. Viestiin tieto: 3060 1000 5654, jonka perään lapsen nimi. Kortti maksaa lapselta 21,50 €, jolloin yhden välipalan hinnaksi tulee 1,075€. Välipalaa saa koulun ruokalassa klo 13–14.15. Välipala vaihtelee päivittäin ja on ilmoitettu koulun ruokalistalla. Pankkitositetta vastaan saa keittiöltä välipalakortin. Keittiöltä saa maksukortin tarvittaessa.

 

Vakuutukset

Keravan kaupunki on ottanut tapaturmavakuutuksen kaikille peruskoulun käyville keravalaisille oppilaille.

Vakuutusturva koskee koulussa tai koulumatkalla sattuneita tapaturmia edellyttäen, että matka tapahtuu suoraan kodista kouluun tai päinvastoin. Pyöräilyä kouluun suositellaan 3. luokasta lähtien. Koulumatkoilla pyöräillessä käytetään kypärää. Vakuutus ei kata vapaa-aikaa.

Jos huoltajat joutuvat viemään koululaisensa lääkärin vastaanotolle koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman vuoksi, heitä kehotetaan ilmoittamaan lääkärillä käynnistä opettajalle mahdollisimman pian vakuutusturvan varmistamiseksi.

Päivitetty 12.07.2021 klo 15:34