Koulun esittely

Keskuskoulussa oppii ja kasvaa n. 200 alakoululaista 7 yleisopetuksen ryhmässä ja kolmessa pienryhmässä. Lisäksi meillä on kaksi valmistavaa luokkaa, joissa keskitytään suomen kielen opetteluun. Koulussamme työskentelee rehtori, 9 luokanopettajaa, kolme erityisluokanopettajaa, yksi erityisopettaja, sekä englannin ja saksan lehtori.

Koulunkäyntiä tukemassa on viisi koulunkäyntiavustajaa, jotka toimivat myös iltapäiväkerhon ohjaajina.

Lukuvuonna 2017-2018 painopistealueita ovat:

  • Vahvuuspedagogiikka.
  • Hyvinvointi.
  • Arviointi.

Koulussamme on käytössä vertaissovittelu, Verso. Kiusaamista ennaltaehkäistään ryhmäytymisellä ja me-hengellä. Mahdollisia kiusaamistapauksia selvittää KisSe-tiimi. Liikkuva koulu -hankkeen myötä pyrimme lisäämään liikuntaa ja toiminnallisuutta jokaiseen koulupäivään. 

        verso.pngliikkuvakoulu.png

Päivitetty 09.07.2021 klo 16:50