Keskuskoulu (luokat 1-6)

​​ 

Keskuskoulun toiminta pohjautuu yksilön huomioimiseen ja hyväksymiseen sekä jokaisen omista lähtökohdista tapahtuvaan oppimiseen. Oppimista toteutetaan yhdessä, vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden sekä opettajien kanssa, luokka- ja vuosiluokkarajoja ylittäen. Kannamme yhdessä vastuuta koulupäivien turvallisesta ja myönteisestä ilmapiiristä.

Koulun pedagogisen kehyksen muodostaa vahvuuskasvatus, jota toteutetaan yhteisöllisesti ja yksilötasolla. Vahvuuskasvatuksen kautta ohjataan oppilasta hyödyntämään vahvuuksiaan omassa oppimisessaan ja kasvamisessaan. Vahvuuskieli koulu-yhteisössä antaa jokaiselle kokemuksen arvostuksesta sekä kannustaa näkemään hyvää itsessä ja muissa.

Toimintakulttuurissamme keskeistä on välittäminen, toiminnallinen lapsilähtöisyys sekä monikulttuurisuuden näkeminen rikkautena. Ohjaamme oppilaitamme kunnioittamaan yhdenvertaisuutta sekä kasvamaan aktiivisiksi ja vastuullisiksi osallistujiksi. Oppilaskunnan ja luokkakokousten kautta jokaisella oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa koulun kehittämiseen.  

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutetaan kasvatuskumppanuuden hengessä kunnioittavasti, kuunnellen, luottamuksellisesti ja dialogisesti.

Keskuskoulun toiminta on siirtynyt Sompion koulun tiloihin. Tämä järjestely on voimassa toistaiseksi.


Koulun logo.PNG  

 

Päivitetty 09.07.2021 klo 16:18