Ympäristö ja Vihreä lippu

Kestävä kehitys

Keravanjoen koulussa on tehty kestävän kehityksen mukaista pitkäjänteistä ympäristökasvatustyötä, joka lukuvuonna 2007 - 2008 kanavoitui Vihreä lippu - toimintaan. Tämän työn tuloksena koululle on myönnetty Vihreä lippu kolme kertaa ja syksyllä 2012 saavutettiin kestävä Vihreä lippu-taso. Keväällä 2014 koulu sai Suomen ympäristökasvatuksen seuran tunnustuksen toiminnastaan kestävällä Vihreä lippu-tasolla. Lukuvuonna 2015-2016 jatketaan kestävän tason mukaisen ohjelman toteuttamista, jossa vahvistetaan perusteemojen, "jätteen vähentäminen" ja "energia", käytänteitä. "Terve elämä"-teemasta ylläpidetään tauko- ja välituntiliikuntaa sekä uutena aihepiirinä aloitetaan ruoka-teeman käsittelyä.

Vihreä lippu - ohjelman toteuttamisesta vastaa koulun aikuisista muodostettu ympäristötiimi ja oppilaista koostuva ympäristöraati. Raadin toiminnassa on oppilaita kaikilta luokkatasoilta 1-9 vuosittain n. 40 - 50. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat toimintakalenterin mukaisia tapahtumia ja tempauksia, pitävät aamunavauksia, laativat kartoituksia, osallistuvat materiaalien lajitteluun ja kierrätykseen ja ympäristöaiheisiin koulutuksiin. Raatilaiset myös tiedottavat oman luokkansa muille oppilaille raadin päätöksistä ja tuovat ideoita ja ajatuksia oppilailta raatiin.

Lukuvuoden 2015-2016 tavoitteena on jatkaa raatitoiminnassa oppilaita osallistavaa työskentelytapaa sekä haastaa oppilaiden huoltajia mukaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Kestävän kehityksen teemat pidetään esillä eri oppiaineissa ja tehdään yhteistyötä yli oppiainerajojen.

Keravanjoen koulun Vihreä lippu - tavat

 1. Käytän vettä ja paperia vain sen verran kuin tarvitsen
  • suihkussa käydessä ja käsiä pestessä suljen hanan saippuoinnin ajaksi
  • en jää lämmittelemään suihkuun
 2. Lajittelen, kierrätän ja käytän uudelleen
 3. Vien roskat roskiin
 4. Sammutan valot ja sähkölaitteet, kun niitä ei tarvita
 5. Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä
 6. Käsittelen koulun ja omia tavaroitani huolellisesti
 7. Otan ympäristöni huomioon muussakin koulutyössäni

Lisätietoa:

www.vihrealippu.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 21.06.2018 klo 11:24