Ympäristö ja Vihreä lippu

Kestävä kehitys

Keravanjoen koulussa on tehty kestävän kehityksen mukaista pitkäjänteistä ympäristökasvatustyötä, joka alkoi lukuvuonna 2007 – 2008, jolloin liityttiin kansainväliseen Vihreä lippu – toimintaan. Pitkäjänteisen ympäristökasvatustyön ansiosta koulumme on päässyt Kestävälle Vihreä lippu -tasolle. Lukuvuonna 2021 - 2022 aloitamme uuden kaksivuotisen toimintakauden. Olemme valinneet toimintakaudelle syksystä 2021 kevääseen 2023 Vihreän lipun - toimintaidean mukaisiksi teemoiksi "jätteen vähentäminen", "muovi" sekä kestävän tason teemoiksi "kestävä kulutus - kiertotalous" ja "ilmastonmuutos – ruoka".

Vihreä lippu - ohjelman toteuttamisesta vastaa koulun aikuisista muodostettu ympäristötiimi ja oppilaista koostuva ympäristöraati. Ympäristöraati koostuu Keravanjoen koulun 1. - 9. -luokkien oppilaista. Jokaiselta luokkatasolta on valittu ympäristötoiminnasta kiinnostuneita oppilaita 1-4 edustajiksi koulumme yhteiseen ympäristöraatiin. Ympäristöraati kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat toimintakalenterin mukaisia tapahtumia ja tempauksia, pitävät aamunavauksia, laativat kartoituksia ja osallistuvat materiaalien lajitteluun. Raatilaiset myös tiedottavat oman luokkansa muille oppilaille raadin päätöksistä sekä tuovat ideoita ja ajatuksia oppilailta raatiin.

Ympäristöraadin oppilaista osa edustaa myös ruokaraatia, jonka toiminta on näin osana ympäristöraatia. Ruokaraati kokoontuu yhdessä koulumme ruokapalvelutyöntekijöiden ja ympäristöraatitoiminnan vetäjäopettajan kanssa joka toinen kuukausi. Ruokaraatilaiset osallistuvat teemaruokailujen järjestäjäapuna, suosikkiruokaäänestyksen toteuttajana ja koulumme oppilaiden edustajina yhteisen kouluruokailun edistäjänä. 

Keravanjoen koulun Vihreä lippu - tavat

1.    Käytän vettä ja paperia vain sen verran kuin tarvitsen.
2.    Lajittelen, kierrätän ja käytän uudelleen.
3.    Vien roskat roskiin.
4.    Sammutan valot ja sähkölaitteet, kun niitä ei tarvita.
5.    Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä.
6.    Käsittelen koulun ja omia tavaroitani huolellisesti.

Lisätietoa:

www.vihrealippu.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 25.10.2021 klo 13:53