Valinnaisaineet

Oppilaan opinto-ohjelmaan sisältyy 8. ja 9. luokilla  valinnaisia aineita kuusi viikkotuntia. Kuvataide, musiikki, kotitalous ja käsityöt jäävät pakollisina aineina 7. luokan jälkeen pois. 

Valinnan mahdollisuus voi parantaa nuorten opiskelumotivaatiota ja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset valmiudet, kiinnostukset ja harrastuneisuuden. Valinnaisaineet voivat myös tukea jatko-opintoihin hakeutumista.

Lataa uusin valinnaisaineopas (PDF).

Päivitetty 21.06.2018 klo 11:24