Valinnaisaineet

Oppilaan opinto-ohjelmaan sisältyy 8. ja 9. luokilla  valinnaisia aineita kuusi viikkotuntia. Kuvataide, musiikki, kotitalous ja käsityöt jäävät pakollisina aineina 7. luokan jälkeen pois. 

Valinnan mahdollisuus voi parantaa nuorten opiskelumotivaatiota ja ottaa huomioon oppilaiden erilaiset valmiudet, kiinnostukset ja harrastuneisuuden. Valinnaisaineet voivat myös tukea jatko-opintoihin hakeutumista.

Valmis_val_opas_2021-2022.pdf


Päivitetty 14.07.2021 klo 14:58