Oppilaskunta

Kaikki koulun oppilaat (1.-9. luokat) kuuluvat oppilaskuntaan.  Oppilaskunnalle valitaan vuosittain hallitus, jonka kautta oppilaat voivat vaikuttaa koulun toimintaan. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja tekee tiivistä yhteistyötä tukioppilaiden kanssa. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Annarella Ahlroos, Kati Metsätalo, Reetta Saksa ja Heidi Kröger.


Päivitetty 11.11.2017 klo 09:16