Koulun esittely

Keravajoen koulu.jpg

Keravanjoen koulu toimii syksyllä 2021 avatussa uudessa koulurakennuksessa. Saman katon alla on 1.–9. luokkien muodostama yhtenäiskoulu sekä esikoulu. 

Keravanjoen koulussa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toiminta-ajatuksena on "Opitaan yhdessä." Koulumme tarjoaa oppilaille eheän oppimispolun koko peruskoulun ajaksi. Koulun työskentelyssä painotetaan perustietojen ja -taitojen oppimista ja jatko-opintokelpoisuuden varmistamista.

Oppimisen tukena käytetään monipuolisia, vaihtelevia, opittavaan asiaan soveltuvia menetelmiä. Oppilaita ohjataan yhteistyöhön. Keravanjoen koulussa arvostetaan omaa ja toisten työtä. Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat ovat koulun toiminnassa vahvasti esillä. Olemme kestävän tason Vihreän Lipun koulu, jossa painotetaan kestävää tulevaisuutta.

Keravanjoen koulussa järjestetään tällä hetkellä painotettua opetusta liikuntaluokilla (7.-9. lk) ja luonnontiede-matematiikkaluokalla (8. ja 9. lk).

Alla oleville sivuille on koottu tietoa Keravanjoen koulun toiminnasta. Seuraa meitä myös somessa!

Facebook: Keravanjoen koulu 

Instagram: keravanjoen_koulu


Päivitetty 15.10.2021 klo 16:05