Koulun esittely

 

Jaakkolan toimipisteen liikuntasali.jpg

Keravanjoen koulu on 1.–9. luokkien muodostama yhtenäiskoulu. Lukuvuonna 2019- 2020 sekä 2020-2021 koulussa on vain vuosiluokat 1. -3. ja 7. -9. Elokuussa 2021 muutamme uuteen koulurakennukseen.

Keravanjoen koulussa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toiminta-ajatuksena on "Opitaan yhdessä." Koulumme tarjoaa oppilaille eheän oppimispolun 1.–9. luokkaan asti. Koulun työskentelyssä painotetaan perustietojen ja -taitojen oppimista ja jatko-opintokelpoisuuden varmistamista.

Oppimisen tukena käytetään monipuolisia, vaihtelevia, opittavaan asiaan soveltuvia menetelmiä. Oppilaita ohjataan yhteistyöhön. Keravanjoen koulussa arvostetaan omaa ja toisten työtä. Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat ovat koulun toiminnassa vahvasti esillä. Olemme kestävän tason Vihreän Lipun koulu, jossa painotetaan kestävää tulevaisuutta.

Keravanjoen koulussa on painotettu opetus kansainvälisyysluokalla ja luonnontiede-matematiikkaluokalla 7. luokasta alkaen.

Alla oleville sivuille on koottu tietoa Keravanjoen koulun toiminnasta.

Päivitetty 09.07.2021 klo 16:48