Kansainvälisyysluokka

Kansainvälisyysluokalla uppoudutaan kansainvälisyyteen eri näkökulmista monipuolisten toimintatapojen ja kurssien avulla. Painotuksen tavoitteena on lisätä oppilaiden itsetuntemusta, omien juurien ja sitä myöten myös muiden kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. Painotuksessa oppilailla on mahdollisuuksia kohdata eri maissa ja erilaisissa kulttuureissa eläviä ihmisiä sekä käyttää ja kehittää omaa kielitaitoaan. Tavoitteena on kasvattaa oppilaita suvaitsevaisuuteen ja yhteisöllisyy-teen, tukea oppilaiden kasvua kohti vastuullista maailmankansalaisuutta ja tukea oppilaiden kykyä nähdä monimuotoisuus ja erilaisuus osana arkea.

Soveltuvuuskokeessa on kirjallinen ja suullinen osio, jotka sisältävät erilaisia yksin ja ryhmässä laadittavia tehtäviä.
Päivitetty 21.06.2018 klo 11:28