Luonnontiede-matematiikkaluokka

Luonnontiede-matematiikka luokalle valitaan erityisesti luonnontieteistä kiinnostuneita oppilaita. Heitä ohjataan työskentelemään määrätietoisesti matemaattis-luonnontieteellisen tutkimusasenteen saavuttamiseksi ja jatko-opintoja pohjustavan tietämyksen kartuttamiseksi. Yleisenä tavoitteena on parantaa oppilaan kykyä tiedonhankintaan ja sen soveltamisessa sekä itsenäisten ajattelutaitojen kehittämiseen.

Soveltuvuuskokeessa on seuraavat viisi osiota: biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian sekä matematiikan osiot ja kirjoitelma.

 

 

Päivitetty 21.06.2018 klo 11:28