Keravanjoen koulu


Keravajoen koulu.jpg

Keravanjoen koulun tavoitteena on tarjota oppilaille eheä oppimispolku ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan asti. Keravanjoen koulussa jokaisen on hyvä kasvaa, kehittyä, oppia ja onnistua yhdessä muiden kanssa. Keravanjoen koulussa painotetaan tekemällä oppimisen merkitystä. 

Uusi Keravanjoen yhtenäiskoulun rakennus otettiin käyttöön syksyllä 2021. Rakennus palvelee myös Keravan monitoimitalona. Saman katon alla ovat nyt luokat 1.–9. sekä esikoulu. Koulussamme toimii kansainvälisyys-, liikunta- ja luonnontiede-matemaatiikkapainotuksen luokkia luokka-asteilla 7.–9. Lisäksi koulussamme on erityisluokkia ja joustavaa perusopetusta.

Painopistealueina ovat perustietojen ja -taitojen oppiminen ja jatko-opiskelukelpoisuuden varmistaminen. Oppimisen tukena ja työskentelyssä käytetään monipuolisia, vaihtelevia, opittavaan asiaan soveltuvia ja oppilaiden oppimisedellytykset huomioon ottavia menetelmiä. Käytämme tarvittaessa opetuksessa joustavaa ryhmittelyä ja samanaikaisopetusta. Tiivis yhteistyö erityisopettajan ja opettajien välillä varmistaa hyvän oppimisen.

Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä oman ja toisen työn arvostamiseen. Oppilaita ohjataan yhteistyöhön, toisten huomioonottamiseen ja hyvään käytökseen. Korostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Painotamme hyviä tapoja opiskelussa. 


54-liikkuvakoulu_RGB.jpgKiva_koulu_logo.jpgVerso.png
 

Päivitetty 25.10.2021 klo 13:37