Poissaolot ja yhteydenpito kouluun

​​Poissaolot

Huoltajat voivat ilmoittaa oppilaan äkillisestä poissaolosta opettajainhuoneeseen numeroon 040 318 4201 tai lähettämällä luokanopettajalle viestin Wilmaan. Poissaolosta tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti, jotta tiedämme missä lapsi on.

Oppilaan ennalta tiedettyyn poissaoloon tulee pyytää lupa kirjallisella poissaololupa-anomuksella. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan opettaja ja tätä pidemmät lomat rehtori. Loma-anomus tulee tehdä Wilmassa sähköisesti.

Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolosta
oppilaan opettajalle.

 

Yhteydenpito kouluun

Vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä kouluun asian laadusta riippuen joko luokan opettajaan, koulun rehtoriin, koulukuraattoriin, koulupsykologiin tai aineenopettajaan ainakin seuraavissa asioissa:

  • jos koulunkäynti tuntuu tuottavan vaikeuksia
  • jos oppilasta vaivaa jatkuva sairaus, joka ei ole opettajan todettavissa
  • jos oppilaan käytös koulussa tai sen ulkopuolella tuntuu huolestuttavalta
  • jos oppilaan saama arvostelu tuntuu yllättävältä
Päivitetty 12.07.2021 klo 15:55