Koulun esittely

​​​Perustiedot

Kalevan koulu on alakoulu, joka sijaitsee Keravalla Kalevan kaupunginosassa. 

Koulu on perustettu vuonna 1976 ja sen nimi oli aluksi Viron koulu. Vuonna 2000 nimi muutettiin Kalevan kouluksi.

Kalevan koulun visiona on kasvattaa oppilaansa turvallisessa kasvu- ja oppimisympäristössä vastuuntuntoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja terveen itsetunnon omaavaksi yhteiskunnan jäseneksi.

 

Kalevan koulun järjestyssäännöt

1. Tulen kouluun noudattaen liikennesääntöjä. Mikäli olen 3.-5.-luokkalainen, voin pyöräillä kouluun. Pyöräillessä käytän kypärää. Säilytän pyörääni tai muuta vastaavaa kulkuvälinettä vain pyörätelinealueella.
2. Pysyn kouluaikana koulualueella.
3. Kohtelen kaikkia koulussa olevia ystävällisesti ja puhun asiallisesti.
4. Liikun sisällä kävellen ja meluamatta.
5. Olen ajoissa oppitunnilla. Koulussa toimin opettajan antamien ohjeiden mukaan.
6. Pidän hyvää huolta kouluympäristöstä ja välineistä.
7. Ruokalassa noudatan hyviä ruokailutapoja.
8. Leikin ja pelaan niille varatuilla paikoilla. En leiki vaarallisia leikkejä, enkä heittele lumipalloja tai kiviä.
9. Käytän puhelinta koulupäivän aikana vain opettajan luvalla. Koulupäivän aikana pidän puhelimeni äänettömällä. Koulupäivän aikana en kuvaa ketään

Päivitetty 02.08.2017 klo 10:06