Koulun esittely

Ali-Keravan koulu talvella

Ali-Keravan koulu on toiminut kesketyksettä vuodesta 1889. Ympäristö on yhä rauhallinen ja maalaiskoulumainen omenapuineen ja vanhoine rakennuksineen.
Yli 30 vuoden ajan koulu on toiminut alkuopetuskouluna, jossa on eka- ja tokaluokkakalaisia .

Ali-Keravan koulun tärkeimpänä tavoitteena on saada oppilas innostumaan oppimisesta ja säilyttää kiinnostus elämän ilmiöiden tutkimiseen. Kahden ensimmäisen kouluvuoden jälkeen oppilaan tulisi hallita tärkeimmät oppimisen välineet, joita ovat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan perustaidot, ajattelun taidot, tiedon hankkimisen alkeet ja vuorovaikutustaidot. Oppimisessa pyritään oleellisten sisältöjen painottamiseen ja kiireettömyyden tuntuun. 

Käden taidot ja muu ilmaisu:
Tavoitteena on, että jokainen oppilas löytää luontaisen tavan ilmaista itseään olkoon se sitten käsin, näytellen, laulaen tai tanssien. Käden taidoissa lapsi pääsee kokeilemaan monia erilaisia materiaaleja ja tekniikoita.

Ympäristö- ja luonnontieto:
Luontoon tutustutaan retkeillen ja luonnonmateriaaleja käytetään myös askartelussa. Koulu on saanut Suomen Ympäristökasvatusseuran myöntämän kestävän Vihreän lipun tunnustuksena toiminnastaan ympäristön hyväksi. Projektissa ollaan edelleenkin mukana. Tänä lukuvuonna Vihreä Lippu -teemat ovat Jätteiden vähentäminen ja Energia.

Itsetunto:
Hyvä itsetunto on oppimisen perusta ja siksi siihen kiinnitetään jatkuvasti huomiota positiivisen palautteen, yhdessä tekemisen ja oppimiselämysten avulla. Myös Hyvää mieltä yhdessä- ja Kiva- tunneilla tuetaan oppilaan itsetuntoa ja luokan ryhmähenkeä.

  

 

Päivitetty 09.08.2022 klo 19:05