Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatuksen ja opetuksen toimialan verkkosivuilta löydät yleistä tietoja koulujen ja päiväkotien toiminnasta.

Lue lisää​​

 Työ- ja loma-ajat

Kuluvan ja ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajat ovat nähtävillä Keravan verkkosivuilla.

Lue lisää​​

 Ruokailu

Kaupunki tarjoaa päivittäin maksuttoman täysipainoisen lämpimän aterian kaikille oppilaille ja iltapäivän välipalaa osassa kouluja.

Lue lisää​​

 Lomakkeet ja hakemukset

Tulosta ja täytä helposti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lomakkeet ja hakemukset.

Lue lisää​​

 Lukio ja aikuislukio

Keravan lukio ja aikuislukio on monipuolinen nuorille ja aikuisille tarkoitettu toisen asteen oppilaitos.​

Lue lisää​​

 Yksityiset päiväkodit

Keravan yksityiset päiväkodit ovat profiloituneet kieliin, liikuntaan sekä taidesisältöihin.

Lue l​isää​​

 Taiteen perusopetus

Keravalaisissa taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa opiskellaan kuvataidetta, musiikkia ja tanssia.

Lue lisää​​​​

 Keravan opisto

Keravan Opisto on monipuolinen ja uudenaikainen kansalaisopisto, joka tarjoaa laadukasta vapaan sivistystyön opetusta.

Lue lisää

 

 

Koulusisko ”opetti elämisen taitoja”http://www.kerava.fi/ajankohtaista/koulusisko-opetti-elämisen-taitojaKoulusisko ”opetti elämisen taitoja”​Ainutlaatuinen koulusiskotoiminnan pilottihanke Keravan Killan koulussa on saatu tämän kevään osalta päätökseen. Katja Kykkänen aloitti koulusiskona Killan koulussa tammikuussa 2018. "Tulokset ovat olleet äärettömän positiivisia. Koulusiskotoiminnan tarve ja hyöty koettiin valtavaksi", Kykkänen toteaa.21.6.2018 11:25:00<img alt="" src="/palvelut/PublishingImages/kasvatusopetus-ja-koulutus/perusopetus/Koulusisko4-1.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Lapilan koulu puretaan, tilalle rakennetaan moderni monitoimitalohttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/lapilan-koulu-puretaan-tilalle-rakennetaan-moderni-monitoimitaloLapilan koulu puretaan, tilalle rakennetaan moderni monitoimitalo​Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Lapilan koulu puretaan ja Keravanjoen päiväkoti siirretään myöhemmin päätettävään paikkaan. Purkamisen jälkeen Lapilan koulun tontille rakennetaan Lapilan ja Jaakkolan koulut yhdistävä Keravanjoen yhtenäiskoulu, jossa opinnot aloitetaan syksyllä 2021. 18.6.2018 8:30:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Koululaiset.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Hae ajoissa kesän kuntalisiähttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/hae-ajoissa-kesän-kuntalisiäHae ajoissa kesän kuntalisiä​Kesälomakausi vaikuttaa yksityisen varhaiskasvatuksen ja kotihoidon tuen kuntalisähakemusten käsittelyyn. Heinäkuusta alkavien kuntalisien hakemukset liitteineen tulee toimittaa Sampolan asiointipisteeseen 21.6.2018 mennessä.14.6.2018 6:50:00<img alt="" src="/palvelut/PublishingImages/kasvatusopetus-ja-koulutus/pixabay_bookkeeping-615384_1920.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Kasvatuksen ja opetuksen verkkosivuja päivitetäänhttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/kasvatuksen-ja-opetuksen-verkkosivuja-päivitetään-11062018Kasvatuksen ja opetuksen verkkosivuja päivitetään​Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialan verkkosivuja päivitetään kesäkuun aikana. Päivityksistä johtuen palvelussa saattaa esiintyä lyhyitä käyttökatkoja. Työn arvioitu valmistumisaika on kesäkuun loppuun mennessä.11.6.2018 6:25:00<img alt="" src="/palvelut/PublishingImages/kasvatusopetus-ja-koulutus/pixabay_business-1839876_1920.jpg?RenditionID=6" style="BORDER: 0px solid; ">
Kesäaika varhaiskasvatuksessahttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/uutiset/kesäaika-varhaiskasvatuksessaKesäaika varhaiskasvatuksessa​Päiväkotien toiminta keskitetään alueellisesti 25.6.2018 alkaen. Kesäajan varhaiskasvatuksen tarvetta koskevista muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.8.6.2018 11:35:00<img alt="" src="/palvelut/PublishingImages/kasvatusopetus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/pixabay_baby-821627_1920.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Kesäaika varhaiskasvatuksessahttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/kesäaika-varhaiskasvatuksessaKesäaika varhaiskasvatuksessa​Päiväkotien toiminta keskitetään alueellisesti 25.6.2018 alkaen. Kesäajan varhaiskasvatuksen tarvetta koskevista muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.8.6.2018 11:35:00<img alt="" src="/palvelut/PublishingImages/kasvatusopetus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/pixabay_baby-821627_1920.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kannustuspalkinto Keravan lukion opettajillehttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/teknologiateollisuuden-100-vuotissäätiön-kannustuspalkinto-keravan-lukion-opettajilleTeknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kannustuspalkinto Keravan lukion opettajilleKeravan lukion ja aikuislukion kuvataiteen opettaja Hanna Ripatti ja matematiikan opettaja Anne Schroderus vastaanottivat tiistaina 5.6.2018 Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kannustuspalkinnon. Palkinnon suuruus on 5000 euroa.5.6.2018 21:00:00<img alt="" src="/palvelut/PublishingImages/kasvatusopetus-ja-koulutus/lukiokoulutus/aikuislukio/annejahanna – kopio.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Keravalla lapset liikkuvat ja viihtyvät varhaiskasvatuksessahttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/keravalla-lapset-liikkuvat-ja-viihtyvät-varhaiskasvatuksessaKeravalla lapset liikkuvat ja viihtyvät varhaiskasvatuksessaKeravan päiväkodeissa on selvitetty toimintavuoden 2017–2018 aikana miten lapsi kokee päiväkodin arjen tilanteet ja tapahtumat. Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -hankkeessa koulutetut observoijat ovat havainnoineet 19 kunnallisessa päiväkodissa päiväkotien ja lasten toimintaa.30.5.2018 13:45:00<img alt="" src="/palvelut/PublishingImages/kasvatusopetus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/pixabay_child-2916844_1920.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">