Sompion päiväkoti

"Lapsenmittainen päiväkoti"

Tervetuloa Sompion päiväkotiin! ​​​​​​

Sompion päiväkodin toiminta- ajatuksena on tukea lapsen yksilöllistä ja sosiaalista kasvua yhteistyössä vanhempien kanssa, yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Toimintavuoden keskeiset tavoitteet ja painopisteet:

  • Luova ja liikkuva lapsi
  • Lapsi osallistujana ja vaikuttajana
  • Ilo kasvaa liikkuen
  • Medialeikit arjen ja oppimisen rikastuttajana

Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lapset oppivat asioita yhteistoiminnallisesti, itse tekemällä, tutkimalla ja ihmettelemällä. Lähtökohtana on lapsen oma kulttuuri, ajatukset, kiinnostukset, oma ilmaisu ja leikki.

Aiheisiin syvennymme lähiympäristön ja luonnon, kielen tukemisen, monikulttuurisuuden, musiikin, taidekasvatuksen, leikin ja liikunnan kautta.


 


Päivitetty 21.06.2017 klo 11:16