Tietoa päiväkodin toiminnasta

​Painopistealueina kaudella 2015-2016

 • ​Keravan kaupungin yhteisen linjauksen mukaisesti painopisteet ovat "Ilo kasvaa liikuen", "tieto- ja viestintätekniikka (tvt) arjen ja oppimisen rikastuttajana" sekä "lapsi osallistuu ja vaikuttaa"

 

 • Lapsen kohtaamiseen ja päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin kiinnitetään selkeästi huomiota
 • Lasten ideoiden hyödyntäminen
 • Joka kuukausi järjestettävät lasten kokoukset, joissa lapset saavat antaa palautetta menneestä kuukaudesta ja toiveita tulevalle kuukaudelle. Kokouksessa pyritään ratkomaan myös ristiriitatilanteita ja pohtia ryhmän ilmapiiriä
 • Lasten sekä ohjattu että omatoiminen liikkuminen päivittäin arjessa sekä ulkona että sisällä muokkaamalla oppimis-/toimintaympäristöä liikkumiseen kannustavaksi 

 

 

 • Varhaiskasvatusyksikön ja kodin välinen tiedottaminen on sähköistä
 • Aktiivipöydän hyödyntäminen arjessa
 • Dokumentoinnissa sekä lasten portofolioiden tekemisessä hyödynnämme tieto- ja viestintätekniikkaa, mm. blogia.
 • Läsnä-puhelimen käyttöönotto ja käyttö
 • Tunteiden sanoittaminen ja tunnistaminen arjen sosiaalisissa tilanteissa. Tunneilmaisun harjaannuttaminen.
 • Lasten rohkaisu itseilmaisuun luovia menetelmiä käyttäen. Autamme lasta löytämään keinot itsensä ilmaisuun eri menetelmien avulla.
Päivitetty 04.01.2016 klo 12:23