Salavat

Tavoitteenamme on vahvistaa ja tukea lapsen oppimaan oppimisen valmiuksia, vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen kehittymistä, yhteisöllisyyttä sekä itsetuntoa.

Osallisuus, tvt ja liikunta näkyvät vahvasti arjessamme.

 

Huomioimme lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä lapsen yksilölliset tarpeet, valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. 

 

Esiopetuksessa tuemme lapsen itseohjautuvuutta, oman ajattelun kehittymistä, oman toiminnan ohjausta ja oma-aloitteisuutta sekä oppimisen ilon toteutumista.

 

 Oppiminen tapahtuu leikin kontekstissa ja kokemusten, liikkumisen ja tekemisen kautta oppimisella.

Retkeilemme viikottain metsässä!

 

 

Päivitetty 16.12.2015 klo 12:52