Tietoa päiväkodin toiminnasta

 

Arvot

Turvallisuus, välittäminen ja yksilöllisyys ovat arvojamme, jotka ohjaavat meitä työssämme. Olemme sitoutuneita työskentelemään siten, että jokaisella lapsella mahdollisimman hyvä päivä, joka päivä. Syli, huolenpito ja kiireettömyys ovat hyvän päivän perusta. Luotamme lapseen ja kannustamme kokeilemaan ja oppimaan. Opetamme hyväksymään jokaisen omana erilaisena itsenään.

 

Painopisteet 2016 - 2017

Liikunta: Ryhmät käyttävät päiväkodin salia vuoropäivinä.  Ohjatut liikuntatuokiot suunnitellaan päiväkodin liikunnan vuosisuunnitelmaa mukaan. Suunnitelma perustuu Keravan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Lisäksi päiväkodissamme edistetään lasten liikkumista retkeilemällä viikoittain lähiympäristössä, liiviliikuttajan avulla ulkoiluissa ja hyödyntämällä koulun pihan mahdollisuudet. Lasten omatoimista liikuntaa mahdollistetaan myös sisätiloissa esim. moporatoja ja pelipaikkoja rakentamalla.

Sosiaaliset taidot: Harjoittelemme vuorovaikutus- ja tunnetaitoja päiväkodin oman sosiaalisten taitojen opettamisen vuosisuunnitelman mukaan. Tavoitteena on, että lapset oppivat tunnistamaan erilaisia tunteita ja toimimaan sosiaalisissa tilanteissa yhteisesti hyväksytyillä tavoilla. Keinoina käytämme mm. kuvitettuja sääntö- ja tunnetauluja, leikkiryhmiä, draamaa, musiikkimaalausta ja liikuntaa.  Jokaisella ryhmällä on käytössään Oma Puu tai Juna ym. alusta, johon jokainen lapsi kerää onnistumisia ja kasvun kokemuksia vuoden mittaan.

TVT: Tvt on päiväkodissamme osa laajempaa mediakasvatusta. Jokaisella ryhmällä on oma blogi, jonka avulla jaamme lasten arkea ja toimintaa perheille. Tabletit, tietokoneet, kamerat ja aktiivipöytä ovat lasten käytössä oppimisen ja dokumentoinnin välineinä. Myös sanomalehdet, kirjat ja sarjakuvat ovat osa mediakasvatusta.

Osallisuus: Osallisuus merkitsee meille yhteisöllisyyttä; tunnetta ja tietoa omasta osallisuudesta, kuulluksi tulemisesta ja yhteisöön vaikuttamista. Kuulemme lasten ideoita ja otamme lapset mukaan toiminnan suunnitteluun ja oppimisympäristön rakentamiseen. Osallisuus näkyy päiväkodissamme tänä vuonna erityisesti sosiaalisten taitojen ja liikunnan painopistealueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Oheisista linkeistä voit tutustua päiväkotimme toimintasuunnitelmaan ja esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaan.

Keravanjoen päiväkodin TOIMINTASUUNNITELMA 16-17.doc

Esiopetuksen vuosisuunnitelma Keravanjoki 2016-2017.doc

Päivitetty 26.01.2017 klo 10:44