Koulun esittely

 

Koulussamme on kaksitoista yleisopetuksen luokkaa (vuosiluokat 1-6), kolme erityisen tuen monimuotoluokkaa, yksi polikliinisen kuntouttavan opetuksen erityisen tuen luokka (vuosiluokat 4-6) sekä yksi perusopetukseen valmistavan opetuksen luokka (VALO). Koulussamme järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa (KIP). Lisäksi talossa toimivat Sompion ja Savenvalajan päiväkotien eskariryhmät.

Koulumme keskeiset arvot ja teemat ovat kunnioitus, luottamus, yhteistyö ja oikeudenmukaisuus. Arvot näkyvät koulun arjessa ja teemaviikkoina. Koulussamme painotetaan ratkaisukeskeistä toimintamallia.


 


 


 


 


 


 


 

Päivitetty 08.03.2017 klo 15:19