Koulun esittely

Keskuskoulussa oppii ja kasvaa n. 350 alakoululaista 13 yleisopetuksen ryhmässä ja kolmessa pienryhmässä. Jokaisella vuosiluokalla on musiikkiluokka. Koulussamme työskentelee rehtori, 13 luokanopettajaa, kolme erityisluokanopettajaa, kaksi erityisopettajaa, englannin ja saksan lehtori sekä teknisen työn tuntiopettaja.

Koulunkäyntiä tukemassa on kuusi koulunkäyntiavustajaa, jotka toimivat myös iltapäiväkerhon ohjaajina.

Koulun kolme kehittämiskohdetta lukuvuonna 2016-2017 ovat:

  • Oppilaiden ja huoltajien osallistuminen.
  • OPS 2016 ja tulevaisuuden haasteisiin reagoiminen.
  • Koulun me-hengen lujittaminen ja työrauhan parantaminen.

Koulussamme on käytössä vertaissovittelu, Verso. Liikkuva koulu -hankkeen myötä pyrimme lisäämään liikuntaa ja toiminnallisuutta jokaiseen koulupäivään.

        verso.pngliikkuvakoulu.png

Päivitetty 16.05.2017 klo 08:54