Keskuskoulu (luokat 1-6)

​​ Keskuskoulu.png

Keskuskoulun tavoitteena on antaa oppilaalle laadukasta perusopetusta ja tukea hänen kasvuaan vastuuntuntoiseksi ja hyvin käyttäytyväksi koululaiseksi, jolla on halu kehittää luovuuttaan ja oppimiskykyään muuttuvassa maailmassa. Keskeistä on toisten huomioon ottaminen ja yhteistyö eri luokkien ja luokka-muotojen sekä kodin kanssa.

Keskuskoulun kiinteistössä on kesän aikana 2017 aloitettu suunnitelmien mukaiset kuntotutkimukset, joista koulu on tiedottanut huoltajia ja henkilöstöä. Paljastuneet epäkohdat tarvitsevat lisätutkimuksia, joten koulunkäyntiä ei aloiteta Keskuskoulun kiinteistössä. Keskuskoulun oppilaat ja henkilöstö aloittavat lukuvuoden 15.8. Kurkelan koulun tiloissa ja tämä järjestely koskee koko lukuvuotta 2017 - 2018.

Lue lisää

Koulun logo.PNG 

54-liikkuvakoulu_RGB.jpg                   Verso.png
 

 ​

Päivitetty 11.08.2017 klo 15:24