Ympäristö ja Vihreä lippu

Kestävä kehitys

Keravanjoen koulussa on tehty kestävän kehityksen mukaista pitkäjänteistä ympäristökasvatustyötä, joka lukuvuonna 2007 - 2008 kanavoitui Vihreä lippu - toimintaan. Tämän työn tuloksena koululle on myönnetty Vihreä lippu kolme kertaa ja syksyllä 2012 saavutettiin kestävä Vihreä lippu-taso. Keväällä 2014 koulu sai Suomen ympäristökasvatuksen seuran tunnustuksen toiminnastaan kestävällä Vihreä lippu-tasolla. Lukuvuonna 2015-2016 jatketaan kestävän tason mukaisen ohjelman toteuttamista, jossa vahvistetaan perusteemojen, "jätteen vähentäminen" ja "energia", käytänteitä. "Terve elämä"-teemasta ylläpidetään tauko- ja välituntiliikuntaa sekä uutena aihepiirinä aloitetaan ruoka-teeman käsittelyä.

Vihreä lippu - ohjelman toteuttamisesta vastaa koulun aikuisista muodostettu ympäristötiimi ja oppilaista koostuva ympäristöraati. Raadin toiminnassa on oppilaita kaikilta luokkatasoilta 1-9 vuosittain n. 40 - 50. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat toimintakalenterin mukaisia tapahtumia ja tempauksia, pitävät aamunavauksia, laativat kartoituksia, osallistuvat materiaalien lajitteluun ja kierrätykseen ja ympäristöaiheisiin koulutuksiin. Raatilaiset myös tiedottavat oman luokkansa muille oppilaille raadin päätöksistä ja tuovat ideoita ja ajatuksia oppilailta raatiin.

Lukuvuoden 2015-2016 tavoitteena on jatkaa raatitoiminnassa oppilaita osallistavaa työskentelytapaa sekä haastaa oppilaiden huoltajia mukaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Kestävän kehityksen teemat pidetään esillä eri oppiaineissa ja tehdään yhteistyötä yli oppiainerajojen.

KESTÄVÄ KEHITYS KERAVANJOEN KOULUSSA 2015-2016

Kestävän Vihreä lippu-tason mukaisen toiminnan jatkaminen

Ylläpitoteemoina tänä vuonna ovat "energia" ja " jätteen vähentäminen". Terve elämä-teemaa jatketaan painopistealueena ruoka. Lukuvuoden 2014-2015 teemasta "liikkuminen" tehdään loppukartoitus ja välikartoitus energia- ja vesiteemasta. Vesiteema jää tänä vuonna vähemmälle huomiolle, tosin veden kulutusta seurataan jatkossakin säännöllisesti.

OPS-työ: luokkatasokohtaisten teemojen miettiminen tämän vuoden aikana eri oppiaineissa + käytännön toimissa esim. vastuun antamisena pienistä tehtävistä, 1.,4. ja 8. luokka jätteen vähentäminen, lajittelu ja kierrätys, 2., 5. ja 7. luokka vesi ja 3., 6. ja 9. luokka energia

Elokuu:
1. Uusien työyhteisön jäsenten informointi (ja vanhoille muistutus) Kestävästä kehityksestä ja Vihreästä lipusta Keravanjoen koulussa elokuun loppuun mennessä
2. VESO-päivän 24.10. ständin suunnittelua - tehtävien jako
3. Raati järjestäytyy yläkoulussa to xx.8. ja alakoulussa xx.8. (raatien ohjaajat)

Syyskuu:
4. Viikon 41 tapahtumien ja Ruoka-teemapäivän suunnittelua
5. Hävikkiviikko 17-19.9. – aamunavaus, uuden teeman lämmittelyä
6. Energiankulutus- ja vedenkulutusmittausten tulosten koonti (raatilaiset ja raadin ohjaaja, kouluisäntä seurannut koko viime kevään ja myös kesällä ja kirjannut tulokset muistiin)

Lokakuu:
7. Viikko 41: 5.10-9.10 Energiansäästöviikkoa vietetään Ruokaviikkona, joka huipentuu teemapäivään pe 9.10. (Ilonan päivänä) -- ruoka-aiheinen asenne- ja tietokartoitus (oppilaat ja henkilökunta)
8. 19.10. – 23.10. VESO ständin kokoaminen
9. Kartoituskyselyt 26.-30.10. Energia, vesi, liikkuminen - asenne- ja tietokartoitus - vanhat kysymykset

Marraskuu:
10. Vihreä lippu raportti valmis 15.11. mennessä
11. Jätteenvähentämisen viikko 22.-27.11. Aamunavaus. Jätekartoitus
12. 27.11. Älä osta mitään päivän aamunavaus

Joulukuu:
13 . Ti 1.12. alkaen Ekologinen joulukalenteri – vinkkejä aineettomista joululahjoista

Kevät 2016:

Helmikuu
14.Vihreän lipun päivä ti 2.2. 2016, aamunavaus ja Vihreän lipun nosto, raatilaisten suunnittelemia tapahtumia, ylä- ja alakoulun raatien yhteinen mehuhetki

Maaliskuu: (jätekartoitus, ellei tehdä syksyllä)
15. Earth hour la 19.3. Keravanjoella pe 18.3. – aamunavaus ja sähkötön tunti klo 12-13

Huhtikuu:
16. 15.4. VL väliraportti ruoka, energia ja jäte tai ensi syksynä
17. 18.-22.4. Nuukuusviikko – aamunavaus, raatilaisten ohjelmaa

Toukokuu:
18. 6.5. UNICEF-kävely - ruoka-aiheinen virikepiste, raati miettii
19. Ympäristöraadin retki, viikko 21 (raati)
20. Luonnon monimuotoisuudenpäivä 22.5. Aamunavaus (raati). Kaikki

 

Keravanjoen koulun Vihreä lippu - tavat

 1. Käytän vettä ja paperia vain sen verran kuin tarvitsen
 • suihkussa käydessä ja käsiä pestessä suljen hanan saippuoinnin ajaksi
 • en jää lämmittelemään suihkuun

  2. Lajittelen, kierrätän ja käytän uudelleen

  3. Vien roskat roskiin

  4. Sammutan valot ja sähkölaitteet, kun niitä ei tarvita

  5. Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä

  6. Käsittelen koulun ja omia tavaroitani huolellisesti

  7. Otan ympäristöni huomioon muussakin koulutyössäni

 

 

 

Lisätietoa: www.vihrealippu.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 20.01.2016 klo 11:09