Koulun esittely

 

Keravanjoen koulu.jpg 

Keravanjoen koulu on 1.–9. luokkien muodostama yhtenäiskoulu, joka toimii kolmessa eri toimipisteessä. Lapilan toimipisteessä ovat vuosiluokat 1.–6. ja Päivölänkaaren toimipisteessä vuosiluokat 1.–2. Jaakkolan toimipisteessä opiskelevat 7.–9. luokkalaiset.

Keravanjoen koulussa painotetaan yhteisöllisyyttä ja toiminta-ajatuksena on "Opitaan yhdessä." Koulumme tarjoaa oppilaille eheän oppimispolun 1.–9. luokkaan asti. Koulun työskentelyssä painotetaan perustietojen ja -taitojen oppimista ja jatko-opintokelpoisuuden varmistamista.

Oppimisen tukena käytetään monipuolisia, vaihtelevia, opittavaan asiaan soveltuvia menetelmiä. Oppilaita ohjataan yhteistyöhön. Keravanjoen koulussa arvostetaan omaa ja toisten työtä. Kansainvälisyys- ja ympäristöasiat ovat koulun toiminnassa vahvasti esillä. Olemme kestävän tason Vihreän Lipun koulu, jossa painotetaan kestävää tulevaisuutta.

Keravanjoen koulu on KiVa- koulu, jossa kiusaamista ei sallita. Verso eli vertaissovittelu on myös käytössämme.

Keravanjoen koulussa on painotettu opetus kieliluokalla (englanti ja espanja), luonnontiedeluokalla sekä matematiikkaluokalla 7. luokasta alkaen.

Alla oleville sivuille on koottu tietoa Keravanjoen koulun toiminnasta.​

Päivitetty 30.03.2016 klo 14:12