Luonnontiedeluokka

Luonnontiedeluokka

Kohderyhmä

Luonnontiedeluokalle otetaan oppilaita koko Keravan kaupungin alueelta. Ulkokuntalaisia voidaan ottaa vain, jos keravalaisia hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden.

Yleiskuvaus

Opiskelu edellyttää aitoa kiinnostusta luonnon tutkimiseen, valmiutta sietää työlästäkin opiskelua ja kykyä sekä itsenäiseen työntekoon että ryhmätyöhön. Tavoitteena on luonnontieteellisen ajattelun ja kokeellisen toiminnan kehittäminen.

Sisältö 

Luonnontieteisiin suuntautuva oppilas saa mahdollisuuden omaksua syvällisen luonnontieteellisen perussivistyksen syventämällä luonnontieteiden opiskelua fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon laajemmalla opiskelulla. Luonnontieteelle ominaisen teoreettisen ja kokeellisen ajattelutavan ja perustietojen ja –taitojen omaksuminen vaatii aikaa, sinnikästä työntekoa ja ohjausta.

Tuntiresurssi 

Luonnontiedeluokalla valinnaisaineista käytetään matematiikan, fysiikan ja kemian sekä biologian ja maantiedon opiskeluun yhteensä 6 vuosiviikkotuntia (vvt) kolmen vuoden aikana. Painotukseen käytetään 7. luokalla 1 lyhytkurssi (1vvt), 8. luokalla yksi jatkuva valinnaisaine ja yksi lyhytkurssi (3vvt) ja 9. luokalla yksi jatkuva valinnaisaine (2vvt).

Valinta

Luonnontiedeluokalle valinta perustuu 6. luokan joulutodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, englannin kielen, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, maantiedon sekä käsityön arvosanojen keskiarvoon.

Arviointi

2 vvt laajuinen aine arvioidaan numerolla ja 1 vvt laajuinen eli lyhytkurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 

 

 

Päivitetty 22.01.2016 klo 13:40