Kalevan Koulu (lk. 1-6)

​​Kalevan koulu on alakoulu 1-6 luokkien oppilaille. Koulussa on noin 380 oppilasta lukuvuonna 2016-2017

Koulu tarjoaa yksilön huomioonottavaa ja aikaansa seuraavaa kasvatusta ja opetusta. Oppilasta ohjataan valitsemaan itselle sopivin tapa oppia. Kalevan koulun päämääränä on kasvattaa oppilaansa turvallisessa kasvu- ja oppimisympäristössä vastuuntuntoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja terveen itsetunnon omaavaksi yhteiskunnan jäseneksi.

Kalevan koulu kiittää kuluneesta lukuvuodesta ja toivottaa kaikille iloista kesää!

        54-liikkuvakoulu_RGB.jpg                      Verso.png

Päivitetty 31.05.2017 klo 10:20